Sundhedstjek

Sundhedstest – stressindikator 

Udviklet af Ph.D. Kenneth M. Nowack og bearbejdet til dansk af cand.psych.aut. Henrik Søndergaard

 

Individuelt forløb

Få tjek på din psykiske og fysiske sundhed

Stressindikator identificerer det oplevede stressniveau samt sundheds- og livsstilsvaner, som enten beskytter mod stress eller øger stress-påvirkeligheden. På 30 minutter afdækker testen personlige livsstilsvaner, holdninger, copingstrategier og egenskaber, der har en forskningsunderbygget betydning for udviklingen af stress og stress-relaterede sundhedsproblemer.

Testen kan være med til at afhjælpe og forebygge stress f.eks. i forbindelse med health care, stress management og sundhedsfremme i virksomheder samt leder- og medarbejderudvikling.

Individuelt forløb

  • Test 30 min
  • Opfølgende samtale 1.5 time

Resultater

Bevidstgørelse på egne sundheds-ressourcer og  -risici. En personlig rapport og handlingsplan til øgning af sundhed og trivsel.

Pris

kr. 2350,-

Kontakt på tlf. : 3138 8968

 

TEAM forløb

Få tjek på jeres psykiske og fysiske sundhed

Stressindikator identificerer det oplevede stressniveau samt sundheds- og livsstilsvaner, som enten beskytter mod stress eller øger stress- påvirkeligheden. Testen skaber grundlag for et udviklingsforløb for teamet, der sætter fokus på trivsel og sunde arbejdsvaner og kultur

Testen kan være med til at afhjælpe og forebygge stress f.eks. i forbindelse med health care, stress management og sundhedsfremme i virksomheder samt leder- og medarbejderudvikling.

Team forløb

  • Test 30min. Individuelt
  • Opfølgendeproces i teamet 1 dg.

‣ Undervisning om stress og trivsel i teams

‣ Kobling af individ og team
Evt. individuelle opfølgningssamtaler tilkøbes

Resultater

Bevidstgørelse på fælles sundheds-ressourcer og -risici. En personlig rapport og teamhandlingsplan til øgning af sundhed og trivsel.

Pris pr. deltager ved 10 deltagere

kr. 4100,-

Kontakt på tlf. : 3138 8968

 

 

En Sundhedstest består af to dele

Bliv bevidst om dine ressourcer og handlemuligheder.

Indhold

Testen indikerer modstandsdygtighed overfor stress og giver indblik i testdeltagerens oplevede stressniveau og sundhedsvaner.

Testen generere konkrete råd og anbefalinger til testpersonen og giver en personlig handleplan til testpersonen der understøtter stressreducerende og helbredsfremmende forandringsønsker.

Testresultatet og handlingsplanen  gør det muligt, at rådgive testpersonen i potentielle stresskilder samt give et overblik over hvordan personen selv kan reducere og forebygge stress.

Formål

Sætte fokus på ressourcer og forebyggelse til øget trivsel og reducerer stress og sygefravær.

Evidens

Stressindikator er udviklet af Ph.D. Kenneth M. Nowack og bearbejdet til dansk af cand.psych.aut. Henrik Søndergaard i samarbejde med Hogrefe Psykologisk forlag.

Stressindikator afdækker følgende områder:

Stress

Sundhedsvaner (motion, søvn, afslapning, kost og ernæring og helbredsbeskyttelse)

Socialt netværk

Type-A-adfærd

Mental hårdførhed

Stresshåndtering

Psykisk velbefindende